PetroPlus
Licencja jakości

Certyfikat zaufania

Program PetroPlus®, to oferta dla rzetelnych firm, stawiających na jakość, które kierują się w swojej działalności zasadami fair play. Uczestnictwo w programie wzmacnia zaufanie
i buduje pozytywne relacje biznesowe. PetroPlus® skupia przedsiębiorstwa weryfikujące
i uznające wiarygodność kontrahentów.

Program PetroPlus® jest inicjatywą promującą rzetelność, wiarygodność oraz postawę projakościową w biznesie. Uczestnicy programu otrzymują certyfikat jakości, potwierdzający, że oferowane produkty i usługi spełniają wszelkie wymagania, a ich jakość jest kontrolowana na każdym etapie.

Uczestnictwo w programie stanowi istotny argument przemawiający za zwiększeniem zaufania klientów i partnerów handlowych. Jednocześnie kreuje korzystny wizerunek biznesowy.

 

Webdesign by REVOLWEB

© Petro-Plus.pl / 2014